Gotlands Grafiska stöder de flesta programvaror i filformatet postScript för MAC och PC. Tryckfärdiga PDF:er skapar du med Acrobat Distiller.

InDesign, Quark Xpress, PageMaker
Tryckfärdig PDF alternativt öppet dokument. Öppet dokument - tänk då på att skicka med "alla" bilder och typsnitt.

Illustrator
Ai- alternativt eps-format. Glöm inte att spara typsnitten som konturer och bifoga eventuella bilder alt. bädda in dem.

Färger: Tänk på att välja rätt färgläge för den aktuella produkten,
CMYK, PMS, sv/v.

Bilder: Spara bilder i TIFF- alt. i EPS- format. Färgsbilder sparas i CMYK-läge. För aktuella ICC-profiler (tryckkurvor), hämta här från hemsidan. Bilder kräver en upplösning som är lika med 2
gånger rastertätheten, t ex 300 dpi vid arktryck, 150 l/tum.

Format: Glöm inte att kontrollera att dokumentets format är
detsamma som produktens slutgiltiga format. Vid utfallande
format; lägg till 3-5 mm mer än produktens slutgiltiga format.